A munkavállaló kötelezettségei

A munkavállaló és munkáltató közötti viszony, a különböző megkötések, sok kérdést hagynak maguk után.

Alapvető normák, melyeknek eleget kell tennie a munkavállaló félnek

Első és a legfontosabb kitétel: munkavállalásra alkalmas állapotban, a munkavállalás szabályainak megfelelően való megjelenés, cselekvés. A munka elvégzése, saját és a munkatársak egészségére, testi épségére való maximális tekintettel. A munkavégzéshez biztosított testi épségért felelős megfelelő ruházat, eszközök rendeltetésszerű használata. Egyéni eszköz, ruházat esetén azoknak folyamatos karbantartása, tisztítása.

 

A munkához tartozó ismeretek megfelelő elsajátítása, és alkalmazása


A biztonságos munkavégzés érdekében, az oktatás, betanítás során szerzett ismeretek maradéktalan alkalmazása. Pályaalkalmassági, egészségügyi vizsgálaton való kötelező részvétel.


Veszélyt jelentő rendellenességek, üzemzavar esetén való eljárás


Azonnali tájékoztatás az illetékeseknek, üzemzavar, egyéb rendellenesség esetén. A kialakult fennálló helyzet lehetőség szerinti megoldása, megszüntetése, felettestől való engedéllyel. Baleset, sérülés, egészségügyi problémák jelentése.


Zavartalan együttműködés biztosítása a munkatársak, munkáltató felé


Kötelességtudó együttműködés a munkatársakkal, munkáltatóval. Munkakörnyezet tisztaságának megőrzése, az erre vonatkozó szabályok betartása. Az említettekben eltérés, kihágás tapasztalása esetén kötelező jelentés az illetékeseknek.